מערכת איטום ע"י זפת חמה

שלבים לביצוע איטום על ידי זפת חמה:
1. נקיון הגג מלכלוך ופסולת.
2. פתיחת נפיחויות , הרמת כל הכבלים באוויר , הנמכת פני מרזבים , גרוד הסיד הרופף , הורדת אנטנות לא רצויות , הרמת קולטים במידת האפשר .
3. מריחת חומר מקשר לפי הצורך.
4. מריחת שתי שכבות זפת 25/75 חמה תקנית בכל שטח הגג + רשת פיברגלס ביניהן.
5. איטום הרולקות בהיקף הגג ע"י שתי שכבות זפת חמה + פסי יוטה ביניהן.
פיזור חול זיף זיף על גבי השכבה השניה של הזפת.
6. הלבנת הגג ע"י סיד+דבק אקרילי.